omniseq.nl

Information Security and GDPR

AVG-Audit

Onder de AVG hebben verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers de verplichting periodiek de effectiviteit van hun beschermingsmaatregelen te evalueren.

Met de AVG Audit brengen VVA en omniseq.nl  jaarlijks in kaart of de beveiligingsmaatregelen, die u hebt toegepast, nog effectief zijn of wellicht aanpassing behoeven. Met het rapport, dat u ontvangt kunt u aantonen dat u voldoet aan de eisen die de AVG stelt aan het periodiek evalueren van uw beveiligingsmaatregelen. Als lacunes of problemen worden ontdekt, kunnen omniseq.nl en VVA u desgewenst helpen deze op te lossen.

Download de brochure hier.