omniseq.nl

Information Security and GDPR

AVG-scan

Omniseq.nl scant in nauwe samenwerking met een privacy jurist van VVA in hoeverre uw organisatie voldoet aan de AVG. Deze scan bestaat uit een serie interviews met betrokkenen uit uw organisatie gedurende een dagdeel, een week later gevolgd door de presentatie van een rapport waarin wordt aangegeven op welke terreinen acties vereist zijn om volledig aan de AVG te voldoen. Desgewenst kunnen VVA en omniseq.nl u helpen bij de implementatie hiervan.

Download de brochure hier.