omniseq.nl

Information Security and GDPR


Workshop: AVG voor het MKB

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie geldt. De workshop "AVG voor het MKB" geeft u een praktische uitleg over de AVG en helpt u hieraan te voldoen. U leert stapsgewijs hoe u conform de AVG dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe u kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy van burgers van de EU ('betrokkenen'). Tijdens deze training leert u precies wat voor u van belang is, onder meer: 


 • wat persoonsgegevens zijn en wat niet; hoe om te gaan met bijzondere persoonsgegevens, 
 • wanneer u 'verwerkingsverantwoordelijke' bent en wanneer 'verwerker', en waarom dat van belang is
 • hoe u aansprakelijkheden afdekt (verwerkersovereenkomst)
 • welke rechtsgronden u wanneer toepast en waarom en hoe u 'toestemming' zo mogelijk vermijdt 
 • welke rechten betrokkenen altijd hebben en welke soms
 • hoe ze die moeten kunnen uitoefenen, en wat dan uw plichten zijn
 • hoe u bijhoudt welke persoonsgegevens u heeft (verwerkingsregister)
 • wanneer u een Functionaris Gegevensbescherming nodig heeft en wanneer niet
 • wanneer u een Gegevens Bescherming Effect Beoordeling moet doen en wanneer niet
 • welke technische maatregelen u moet treffen om persoonsgegevens te beschermen
 • welke organisatorische maatregelen u hiervoor moet treffen
 • of, wanneer en hoe u een incident of datalek moet melden 

De workshop 'De AVG voor het MKB' is ontwikkeld in samenwerking met VVA (zie www.vvja.nl); de workshop neemt twee dagdelen in beslag en kan desgewenst bij u op locatie worden gegeven.